Cena a odměny za mou práci

Naše vzájemná spolupráce je potvrzena a termíny rezervovány na základě zaplacené faktury.

CEO BOOSTER – je určen pro období, kdy je potřeba řešit aktuální témata pomocí  intenzivní a rychlé spolupráce při řešení aktuální situace.  

Předplacených 6 hodin se nejčastěji čerpá v 1-2 týdenní frekvencí 3x2hodiny.

Cena 60 tis. Kč / 6 hodin

CEO PARTNER – dlouhodobá a pravidelná spolupráce, jejíž součástí je mentoring, trénink, koučink i osobní setkání. Vše směřuje k manažerskému i osobnostnímu růstu na pozici CEO, včetně řešení aktuálních témat a manažerských situací.

Předplacených 10 hodin plánujeme a čerpáme ve frekvenci a rozsahu dle potřeb klienta. Nejčastěji se jedná o 1-3 hodinové konzultace či tréninky s odstupem 1-3 týdnů. 

Cena 80 tis. Kč / 10 hodin

 

Pro své stávající i nové klienty realizuji také jednorázové manažerské konzultace, pro řešení aktuálních, někdy až akutních témat, které je účelné probrat „mimo firmu“ , nebo k nim získat externí názor či k porovnání  zkušenosti „odjinud“.

Cena 15 tis. Kč /  1 hodina

Věřím, že moje finální odměna bude vzhledem k efektu a užitečnosti naší spolupráce dalším příjemným tématem pro obě strany.

Těším se

Jiří Kastner

603 82 82 42

Při zahájení naší spolupráce je moje odměna dána základní hodinovou cenou mentoringu a nebo měsíčním paušálem 50 tis. Kč.

Odměna je fakturována nejčastěji v měsíční frekvenci pro co nejlepší propojení s konkrétní činností a přínosem.

Věřím, že moje finální odměna bude vzhledem k efektu a užitečnosti naší spolupráce dalším příjemným tématem pro obě strany.

Těším se!